NÄSETS STRANDPARK

Näset är en fin plats som ofta besöks av turister men också av Sundombor och andra besökare. Här kan man njuta av naturen och närheten till vattnet och få en stunds avkoppling. Målet med Näsets strandpark är att Nässtranden kunde bli en plats för avkoppling och rekreation men också en plats för barn, ungdomar och vuxna, där man kan ordna fester och sammankomster eller delta i olika aktiviteter, spel och lekar och trivas tillsammans.

Näset byaförening har med hjälp av bidrag kunnat påbörja arbetet med att förverkliga "Näsets strandpark".
Föreningen har erhållit bidrag av bl.a. Aktiastiftelsen i Solf-Sundom och Vasa stad för olika anskaffningar, se lista på sponsorer och bidragsgivare nedan.
En takförsedd grillplats och ett klätter- och lektorn anskaffades och uppfördes under sommaren 2013. En gammal båt som målats och utrustats med ratt och segel fick namnet "Baljan" och fungerar nu som sandlåda.

Sundom samfällighet har upplåtit området åt föreningen och föreningen erhöll också bidrag av Sundom samfällighet för anskaffande av sand till beachvolleyplanen som är i flitig användning.

2015 påbörjades projektet med minnesmärket, lekplatsen och scenen Böljan som färdigställdes följande år.
Den gamla båtvinsch som funnits vid "slippen" i Björnviken flyttades 2018 till Näset och står nu som ett historiskt minnesmärke över passagerartrafiken.

Talkoandan lever på Näset och flitiga händer har hjälpt till vid de olika byggprojekten. Se fler bilder från talkoarbetet HÄR.

Se bilder från byggandet av minnesmärket "Böljan" HÄR.

Se lista på SPONSORER


Michaels vision för Näsets strandpark


Talkoandan lever på Näset

Kaffepaus

Grilltakstommen och klättertornet på plats

Senaste tillskottet - sandlådan 'Baljan'