Arkivsidan
Den här sidan innehåller länkar till bilder, videor, olika dokument och urklipp som berör Näset eller byaföreningen. Tag gärna kontakt om du har uppgifter om Näset eller material som kunde publiceras här. Sidan kompletteras och uppdateras efterhand som nytt material tillkommer.

Bilder

(Uppdaterad 3.7.2023)

Fritidsfotograf Bjarne Bäckmans bilder på Böljan och vid Näset i slutet av 50-talet
Båtar som trafikerat mellan Näset och Vasa
Skannade diabilder från 50 och 60-talet
Bilder från näsutfärder
Butiker på Näset
Karta och foton över äldre gårdar på Näset
Gamla bilder från Näset
Nyare bilder från Näset
Bilder från bl.a. fiskeläger
Bilder av skeppsvraket vid Näset
El- och telekablar grävs ner på Näset 2004
Nässutfärder och Nässkvällar
Nässfest vid stranden 2010
Nässfest vid stranden 2011
Bygdeföreningens sommarfest vid Näset 2011
Högt vatten vid Näset i december 2011
Röjantalko vid Näset 2012
Nässfest vid stranden 19 juli 2012
Snowkiting vid Näset 20.1 2013
Talkoarbete vid Näsets strandpark 2013
Nässfest vid stranden 16 juli 2013
Samling vid Nässgranen 2013
Påskbrasa vid Näset 2014
Byggandet av minnesmärket "Böljan" 2015
Städtalko vid Näsets strandpark 14 juni 2016
Nässfest vid stranden 2017


Video

Kort film från Eos 1948 (Alfons Sten)
Kort videosnutt av Böljan 1958 (Ola Nedergård)
Fiskare vid Skadebådan på 60-talet (Kort klipp ur Yles arkiv)
Videofilm från Näset 1988
Grävmaskin genom isen vid muddring av hamnbassängen vid Näset 1988
Julgranen på Näsbacken 1989
Minnesfest vid Näset med avtäckning av minnessten 9.7.1989
Video från Nässtranden sommaren 1989
Sommarsamtal med syskonen Nordlund (1989)
Kajutan - en skeppsskans som funnits på Näset
"Sundom-Vasa tur retur" Ett dokumentärprogram från 1989 om båttrafiken mellan Näset och Vasa (nyklippt version 2014)
Avtäckning av minnesplatta vid Edvin Sundqvist's barndomshem
Julgranen på Näsbacken 50 år
Julgranen på Näsbacken 60 år
RC-flyg på isen vid Näset (2004)
Mörkerflygning med RC-flyg på isen vid Näset
Ett vrak vid Näset undersöktes av marinarkeologer från Museiverket i september 2006
Bygdeföreningens sommarfest på Näset. Del 1
Bygdeföreningens sommarfest på Näset. Del 2
Nässfesten 2011
Flashmob vid Nässtranden 2 dec 2012
Påskbrasan 2014 vid Näset
Delar av Nässfesten 14.7.2015
Samling vid Nässgranen julen 2015
Nyårsafton vid Nässtranden 2015
Samling vid Nässgranen julen 2016
Ljudbandning 1966 - Nestor Ekebohm berättar för Eugen Rönnqvist om krigshändelser på Näset 1917


Dokument och länkar

Klipp ur Vasabladet 3 dec 1935 - "Båttrafiken Sundom-Vasa förr och nu"
Klipp ur Vasabladet - Näsets hembygdsförening 10 år
Notis i Vaasa då Böljan såldes 1970. (på finska)
Notis i Vasabladet om Böljan
Notis i Huvudstadsbladet om Böljan 1957 Uppdat. 8.3.2014
Marita Bagge text om Böljan - Klipp ur Vasabladet
Inger Wikström-Lindgren - Klipp ur Vasabladet 2011
Södra stadsfjärden växer igen - Klipp ur Vasabladet 26.9 2011
Skämthistoria "Nyårsnatten 1953" (förf. okänd)
"Sommarpensionat" (förf. okänd)
"1 maj 1954" (förf. okänd)
Nässvisa "När månen vandrar" (förf. okänd)
Nässvisa "Näse 08" (förf. M. Borg)
Klipp ur MA 1986 - Julgranen på Näs-backen
Pernilla Raumas avhandling 2004 - Båthamnen på Näset
Rapport från Museiverket om vraket vid Näset (på finska)
Kulturhistorisk inventering av Näset
YLE Nyhetsarkivet. Notis om vraket vid Näset
Utredning om ny hamnväg
Utdrag ur Vasa stads kulturmiljöutredning (på finska)"
Kulturarv vid Näset (utdrag från utredning om ny hamnväg)"
Lokaliseringsutredning om ny hamnväg (pdf)
Miljökonsekvensbedömning om Vasa hamnväg
Vasa stads planering för Näset (pdf)
Michael Haldins plan för Södra stadsfjärden (pdf)
Sida om Näset på Travelingluck.com
Sida om fregatten Allmänna Bästa i Vaasalaisia.info (på finska)
Byaplan för Näsetområdet - bilaga till Byaplan för Sundom 2020
12 oktober 2016 - Radio Vegas intervju med Michael Borg om minnesmärket Böljan